Wednesday, 28 December 2011

Mesyuarat Guru Pertama SMK Tanjong Bunga

Kata Alu-Aluan Pengetua

Salam Sejahtera dan Salam 1 Malaysia

Syukur Alhamdulillah ke hadrat Ilahi dengan limpah kurnia-Nya kita diberi kekuatan untuk terus bersama-sama berdiri teguh dan melangkah sederap dalam merealisasikan visi sekolah iaitu "Menjadikan SMK Tanjong Bunga sekolah cemerlang menjelang 2013"

Bagi memenuhi hasrat ini semua warga sekolah perlulah memiliki iltizam,keazaman dan semangat yang tinggi,bekerja dengan semangat kerjasama,tolong-menolong dan hormat-menghormati mengikut semangat 1 Malaysia.

Sebagai sekolah yang telah terpilih sebagai showcase Pentaksiran Berasaskan Sekolah aerah Timur Laut tahu lepas, saya yakin dan percaya bahawa seluruh warga pendidik khususnya dapat terus berusaha menggembeleng tenaga menjalankan tugas dengan penuh AMANAH dan tanggungjawab bekerja sebagai satu pasukan yang kuat bagi meningkatkan kecemerlangan akademik,kokurikulum dan sahsiah ke arah bersatu untuk "BERSAMA-SAMA KE ARAH KECEMERLANGAN"
Harapan saya agar SMK Tanjaong Bunga memepunyai sember tenaga yang berkualiti dari segi keilmuan,kemahiran serta tinggi sahsiahnya menjadi tonggak utama dalam melahirkan insan yang berkualiti yang dapat memenuhi tuntutan dunia dan akhirat.

NOORIAH BINTI MOHAMAD

Pengetua
SMK Tanjong Bunga

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...