Monday, 1 October 2018

ILMU PENGHAPUS KEJAHILAN


Ilmu Penghapus Kejahilan
(Ruzain Syukur B Mansor)

Rasullullah SAW bersabda:

Maksudnya: Sesungguhnya antara perkara yang mengikuti akan orang mukmin daripada amalannya dan kebaikan-kebaikannya selepas kematiannya ialah ilmu yang dia ajar dan sebarkan , anak yang soleh yang ditinggalkan, mushaf yang ia wariskan,  masjid yang dibina, rumah bagi anak jalan yang ia bina, sungai yang ia alirkan atau sedekah yang dikeluarkan daripada hartanya ketika sihatnya dan hidupnya maka perkara ini akan menurutinya selepas kematiannya
Riwayat Ibnu Majah

Setiap manusia akan pasti mati. Maka Tinggallah segala harta dan keluarganya di dunia ini namun menurut hadis di atas, ada perkara yang akan terus memberi manfaat dan menemani kehidupannya di alam sana. Antaranya adalah ilmu yang diajarnya ketika di dunia. Betapa besarnya nilai ilmu sehingga terus memberi manfaat di saat nafas sudah tiada. Ilmu sifatnya ketika di dunia memberi panduan, ketika di alam baqa memberi cahaya.

Saturday, 22 September 2018

Transformasi Sekolah 2025 (TS25)

Program Transformasi Sekolah 2025 (TS25) merupakan sebahagian daripada usaha Kementerian Pendidikan Malaysia ke arah meningkatkan kemenjadian murid dan sekolah berkualiti.

Melalui TS25 adalah diharapkan sekolah yang terlibat berupaya mengaplikasikan amalan terbaik dalam pelaksanaan pengurusan dan kepimpinan serta pedagogi dalam pembelajaran dan pengajaran (PdP) selari dengan hasrat yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 – 2025.

TS25 adalah satu usaha ke arah melahirkan modal insan unggul melalui;
 • Persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan
 • Disokong  kepimpinan yang berkualiti / berwawasan
 • Guru yang kompeten dan beraspirasi tinggi
 • Komitmen komuniti yang padu

Latar Belakang dan Objektif Program Transformasi Sekolah

Mesyuarat Majlis Ekonomi Bil. 2/2015 yang dipengerusikan oleh YAB Perdana Menteri pada 19 Januari 2015, telah meluluskan cadangan pelaksanaan TS25 KPM. Objektif Program Transformasi Sekolah antara lain ialah;
 • Mengaplikasi konsep dan amalan PdP terbaik;
 • Membangunkan kepakaran dalaman melalui latihan yang komprehensif dan berstruktur kepada pembimbing pedagogi serta pembimbing kepimpinan; dan
 • Membangunkan persekitaran pembelajaran yang berkesan dengan mengutamakan kemenjadian murid.
Matlamat dan Teras TS25Berdasarkan kepada tiga objektif Program Transformasi Sekolah, maka KPM telah menetapkan tiga matlamat utama yang perlu dicapai oleh semua sekolah-sekolah di Malaysia pada tahun 2025, iaitu ;
 • Memantapkan kepimpinan sekolah
 • Memaksimumkan potensi guru dan murid menerusi peningkatan kualiti pembelajaran dan pengajaran
 • Mengukuhkan pelibatan ibubapa, komuniti dan pihak berkepentingan demi kejayaan murid
Matlamat Konsep Program Transformasi Sekolah 2025 adalah satu usaha ke arah melahirkan modal insan unggul melalui, yang akan dicapai menerusi transformasi dalam lima teras yang berikut;
 •  Persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan
 •  Penglibatan pembelajaran murid yang aktif lagi bermakna
 •  Disokong kepimpinan yang berkualiti serta berwawasan
 •  Guru yang kompeten, beraspirasi tinggi
 •  Komitmen komuniti yang padu.

TS25 2.0 
 MODUL 1 | MODUL 2 | MODUL 3 | MODUL 4 |

TS25 3.0
Kredit to:http://azmanss.blogspot.com/2017/05/transformasi-sekolah-2025-ts25.html#more

Melangkah ke Hadapan: Fokus Gerak Kerja (FGK) KPPM

Melangkah ke Hadapan: Fokus Gerak Kerja (FGK) KPPM

Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia (KPPM), DATUK DR AMIN BIN SENIN telah mengemukakan gagasan Melangkah ke Hadapan: Fokus Gerak Kerja (FGK) KPPM kepada warga pendidikan sebagai panduan dalam menterjemah budaya kerja yang berupaya merealisasikan aspirasi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Melangkah Ke Hadapan: Fokus dan Gerak Kerja KPPM 2018 merupakan tumpuan khusus KPPM dalam meneruskan amanah yang diberi untuk meletakkan pendidikan negara sebaris dengan negara-negara yang mempunyai sistem terbaik di dunia.
Fokus dan gerak kerja ini telah dirangkumkan  dalam satu muka surat agar ia dapat disebar kepada semua pemimpin pendidikan seterusnya diikuti dengan terjemahan melalui tindakan yang berterusan. Ini adalah kunci pengurusan yang berkesan. Dalam erti kata lain Melangkah Ke Hadapan: Fokus dan Gerak Kerja KPPM 2018 adalah One Page Management Tool yang melihat pelaksanaan PPPM dari satu dimensi yang lain. 
Empat tema perbincangan yang diutarakan dalam FGK ialah pendekatan, sasaran mikro, bidang tumpuan dan program strategik. Setiap tema ini dinyatakan secara ringkas pengertian konsep, golongan sasaran, impak/ keberhasilan sekolah dan bagaimana tindakan yang wajar dilakukan bagi mempercepatkan transformasi pendidikan. Kefahaman keseluruhan keempat-empat tema ini adalah wajar supaya usaha transformasi yang kita laksanakan akan berlaku sederap di setiap peringkat.
Sila muat turun  dan buka pautan berikut untuk meneroka Melangkah Ke Hadapan: Fokus dan Gerak Kerja KPPM 2018 secara lebih mendalam. 


Kepimpinan Bertoksik


Gaya kepimpinan merupakan cara seseorang pemimpin menggunakan kuasa yang dimiliki sebagai alat untuk mempengaruhi pekerja supaya bekerja kuat untuk mencapai objektif organisasi. Pada asasnya gaya kepimpinan dapat dibahagikan kepada empat jenis seperti yang dijelaskan oleh Blake & Mouton (1964) iaitu Kepimpinan Autokratik, Kepimpinan Berperikemanusiaan (Humanisme), Kepimpininan Demokratik dan Kepimpinan Kebebasan (Laissez-Faire).
Kita juga biasa mendengar aliran baru yang membincangkan tentang  Kepimpinan Transformasional, Kepimpinan Teragih (Distributed Leadership), Kepimpinan Instruksional dan sebagainya. Namun Jean Lipman-Blumen (2005) telah mengkaji sejenis kepimpinan yang berbeza wujud dalam sesebuah organisasi termasuk organisasi pendidikan. Jean telah mengemukakan Rangka Kerja Konsep KEPIMPINAN TOKSIK.
Saya ingin berkongsi maklumat ini dan mungkin ia boleh membantu kita - pemimpin organisasi pendidikan agar berhati-hati dan mengelakkannya menjangkiti gaya kepimpinan kita. Seseorang pemimpin dianggap sebagai PEMIMPIN TOKSIK apabila menunjukkan satu atau lebih daripada sifat PERIBADI PEMIMPIN TOKSIK yang berikut;
KURANG INTEGRITI (LACK OF INTEGRITY) - yang mendedahkan pemimpin-pemimpin seperti  rasuah atau tidak boleh dipercayai;
CITA-CITA YANG TIDAK PERNAH DIPUASKAN (INSATIABLE AMBITION) -cita-cita tidak pernah puas yang menuntut pemimpin untuk meletakkan kuasa berterusan di tangan mereka sendiri, lebih mementingkan kemuliaan dan kegemilangan diri berbanding kesejahteraan atas pengikut mereka ;

EGO YANG TINGGI (ENORMOUS EGO) - Pemimpin-pemimpin Toksik buta terhadap kelemahan sifat mereka sendiri dan membataskan keupayaan mereka untuk penambahbaikan diri;

KEANGKUHAN (ARROGANCE) - keangkuhan yang menghalang Pemimpin Toksik dari mengakui kesilapan mereka dan sebaliknya membawa kepada sifat suka menyalahkan orang lain; 

TIDAK PENTINGKAN MORALITI (AMORALITY) - sikap ini yang menjadikan hampir mustahil bagi pemimpin toksik untuk membezakan perkara yang hak dengan yang salah;

KETAMAKAN (AVARICE) - ketamakan yang mendorong pemimpin toksik meletakkan wang dan apa yang boleh dibeli dengan wang sebagai senarai utama mereka (pemimpin mata duitan);

KEGAGALAN UNTUK MEMAHAMI (FAILURE TO UNDERSTAND) - sifat gagal memahami masalah yang berkaitan dan GAGAL BERKELAKUAN SECARA CEKAP  & BERKESAN dalam situasi yang memerlukan kepimpinan mereka;

PENGECUT (COWARDICE) pengecut yang membawa mereka mengecut (TIDAK TERANGSANG) bila berhadapan pilihan yang sukar, dan;


TERBURU-BURU (RECKLESS) -  sifat terburu-buru atau bertindak secara melulu terhadap tindakan mereka ke atas orang lain serta kepada diri mereka sendiri.
Kredit:http://azmanss.blogspot.com/2013/08/kepimpinan-bertoksik.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Azmanssblogspotcom+%28azmanss.blogspot.com%29

KELEBIHAN ILMU DAN BERILMU


KELEBIHAN ILMU DAN BERILMU
Arifudin Abd Hamid

                Ilmu adalah suatu maklumat yang diperolehi daripada hasil pembelajaran,pengalaman seseorang dalam kehidupannya.Ilmu adalah anugerah Allah SWT yang tinggi nilainya yang diberikan kepada manusia.Islam menuntut umatnya supaya mencari ilmu dalam pelbagai bidang.Tanpa ilmu dan kemahiran,umat Islam tidak akan maju dan tidak akan dihormati oleh umat yang lain.Ilmu  itu merupakan cahaya sedangkan kejahilan itu adalah kegaelapan dan kesesatan.

Firman Allah yang bermaksud: " Bacalah (Wahai Muhammad) dengan nama Tuhanmu yang menciptakan (sekalian makhluk). Dia telah menciptakan manusia daripada segumpa darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang Maha Pemurah yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan . Dan dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya." [Surah al-Alaq: ayat 1-5]

                Dalam surah ini Allah SWT memberi gambaran kepada kita bahawa betapa pentingnya ilmu pengetahuan .Allah S.W.T menurunkan ayat yang awal dalam surah al-Alaq ini membuktikan betapa Islam itu menghendaki supaya umatnya tahu menulis dan membaca bahkan menguasai pelbagai bidang ilmu.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...